VĖJĖLIS TRIMITO MIESTE

 

Gyveno pasaulyje Vėjelis. Jis nepaprastai pamėgo vieną miestą, kur nuo ryto ligi vakaro skambėjo muzika. Tai buvo TRIMITO MIESTAS.

Čia gyveno patys įvairiausi miestelėnai: kilmingieji Trimitai ir Valtornos, bambekliai Trombonai ir tolerantiškos Eufonijos, talentingosios Fleitos, nuolankūs Klarnetai, gobšūs turtuoliai – ponų ir ponių Tūbų klubas, net mušeikos ir vagys – ponai Saksofonai. O visiems vadovavo maestro Dirigentas arba Trimito miesto Eismo reguliuotojas. Susirinkę ryte jie visi kartu skaitydavo muzikinius laikraščius – visos naujienos juose buvo parašytos natomis!

Bet štai vieną dieną Trimito mieste kilo maištas – miestelėnus išgelbėti galėjo tik Vėjelis…

O dabar kviečiame į TRIMITO MIESTĄ, kur jūsų dar kartą laukia įdomi kelionė!

Pirmyn!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •